Avize de traseu

Documente necesare obtinerii Avizului de Traseu Netcity

Pentru obtinerea Avizului de Traseu sunt necesare urmatoarele acte:

 • cerere eliberare aviz traseu Netcity (descarcă)
 • certificat de urbanism, copie (1 exemplar);
 • memoriu tehnic justificativ, copie (1 exemplar)
 • planuri de incadrare in zona – anexa la Certificatul de Urbanism, la scara 1:2000, vizat spre neschimbare (acolo unde este cazul, planurile vor fi avizate de către administratorul aferent utilitatii pentru care se solicita avizul) – copie 2 exemplare
 • planuri de situaţie – anexa la Certificatul de urbanism, la scara 1:500, vizat spre neschimbare (acolo unde este cazul planurile vor fi avizate de către administratorul aferent utilitatii pentru care se solicita avizul) – copie 2 exemplare

Alte informaţii

Avizul de Traseu se va elibera în 2 (doua) exemplare. Exemplarul numărul 2 al Avizul de Traseu se va returna solicitantului prin Registratura Netcity Telecom in zilele de marti si joi intre orele 08.30 si 13.00, respectiv miercuri intre orele 14:00 – 17:00.

Termenul maxim de emitere a avizelor de amplasament este de 30 zile calendaristice din momentul depunerii documentatiei complete. Pentru primirea Avizului de Traseu, solicitantul trebuie sa aiba asupra sa documentul de identitate (B.I / C.I.), numarul de inregistare sau dovada platii.

Taxa eliberare aviz

Taxa pentru emiterea avizului de traseu poate fi achitata prin urmatoarele metode de plata:

 • Online, cu cardul 
 • Transfer bancar

Plata cu cardul permite eliberarea avizului in maximum 48h de la efectuarea platii.

Procedura de obtinere a Avizelor de Traseu pentru Autorizatiile de Construire

 • Dosarul complet se depune in zilele de marti si joi între orele 08.30 – 13.00 sau miercuri intre orele 14:00 – 17:00 la Registratura din Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 5A, parter (zona Aeroportul Baneasa), telefon 021 269 34 51.
 • Pentru informatii privind stadiul de emitere a avizului solicitat, apelati Netcity la telefon: 031 425 97 03.
 • Eliberarile de avize la Registratură se fac in zilele de marti si joi, între orele 08:30-13:00 si miercuri intre orele 14:00 – 17:00.
 • Programul pentru planurile de coordonare este in zilele de marti si joi, intre orele 10:00-13:00

 

Program weekend si sarbatori

NU se vor emite avize in zilele de sambata si duminica si in zilele sarbatorilor legale.

Contact Registratura

Contact stadiu emitere aviz