Avize de traseu

Documente necesare obtinerii Avizului de Traseu Netcity

Pentru obtinerea Avizului de Traseu sunt necesare urmatoarele acte:

  • cerere eliberare aviz traseu Netcity (descarcă)
  • certificat de urbanism, copie (1 exemplar);
  • memoriu tehnic justificativ, copie (1 exemplar)
  • planuri de incadrare in zona – anexa la Certificatul de Urbanism, la scara 1:2000, vizat spre neschimbare (acolo unde este cazul, planurile vor fi avizate de către administratorul aferent utilitatii pentru care se solicita avizul) – copie 2 exemplare
  • planuri de situaţie – anexa la Certificatul de urbanism, la scara 1:500, vizat spre neschimbare (acolo unde este cazul planurile vor fi avizate de către administratorul aferent utilitatii pentru care se solicita avizul) – copie 2 exemplare

Alte informaţii

Avizul de Traseu se va elibera în 2 (doua) exemplare. Exemplarul numărul 2 al Avizul de Traseu se va returna solicitantului prin Registratura Netcity Telecom in zilele de marti si joi intre orele 08.30 si 13.00, respectiv miercuri intre orele 13:00 – 17:00.

Termenul maxim de emitere a avizelor de amplasament este de 30 zile calendaristice din momentul depunerii documentatiei complete. Pentru primirea Avizului de Traseu, solicitantul trebuie sa aiba asupra sa documentul de identitate (B.I / C.I.), numarul de inregistare sau dovada platii.

Factura emisa de Netcity este semnata electronic si marcata temporal – in conformitate cu legislatia in vigoare – nemaifiind necesar ca aceasta sa poarte stampila si semnatura olografa.

Procedura de obtinere a Avizelor de Traseu pentru Autorizatiile de Construire

  • Dosarul complet se depune in zilele de marti si joi între orele 08.30 – 13.00 sau miercuri intre orele 14:00 – 17:00 la Registratura din Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 5A, parter (zona Aeroportul Baneasa), telefon 021 269 34 51.
  • Pentru informatii privind stadiul de emitere a avizului solicitat, apelati Netcity la telefon: 031 425 97 03.
  • Eliberarile de avize la Registratură se fac in zilele de marti si joi, între orele 08:30-13:00 si miercuri intre orele 14:00 – 17:00.
  • Programul pentru planurile de coordonare este in zilele de marti si joi, intre orele 10:00-13:00

 

Informatii functionare in perioada decretarii starii de urgenta la nivel national

In contextul masurilor si recomandarilor guvernamentale cu privire la pandemia de Coronavirus Covid-19, activitatea de relatii cu publicul pentru eliberarea de avize de traseu este temporar suspendata până la data de 03.04.2020. Perioada de suspendare se poate prelungi, in functie de evolutia situatiei. Va rugam sa verificati actualizarea  informatiilor pe site.

Contact Registratura

Contact stadiu emitere aviz