Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. vezi detalii
 
Ne găseşti şi pe facebook!

Politica de Credit Risc

Pornind de la principiile transparenţei, nediscriminării şi tratamentului egal, luând în considerare şi celelalte principii ce guvernează operaţiunile comerciale NetCity, Netcity Telecom va aplica o politică de Credit Risc cu următoarele elemente:

 1. Netcity Telecom trebuie să urmărească ca toţi Utilizatorii, şi fiecare în parte, să plătească taxele şi tarifele ori preţul produselor şi serviciilor la timpul convenit prin contractele încheiate.
 2. Netcity Telecom va monitoriza efectuarea plăţilor de către Utilizatori, iar in cazul in care sunt înregistrate întârzieri, atunci, pentru oricare Utilizator aflat în culpă:
  • va calcula penalităţile cuvenite şi le va reflecta în factura lunii imediat următoare celei în care s-a înregistrat întârzierea;
  • va calcula dobânda la suma datorată la plată conform prevederilor contractuale şi o va reflecta în factura lunii imediat următoare celei în care s-a înregistrat întârzierea.
 3. Un Utilizator aflat în situaţia de a fi întârziat plăţi către NetCity va putea contracta noi produse sau servicii dacă şi numai dacă:
  • constituie o garanţie bancară ce să acopere plăţile pe trei luni pentru toate produsele sau serviciile achiziţionate, sau
  • plăteşte o cauţiune ce acoperă plăţile pe trei luni pentru toate produsele sau serviciile achiziţionate.
 4. Netcity Telecom nu poate reeşalona datoriile niciunui Utilizator.
 5. Netcity Telecom va lua neîntârziat măsurile de deconectare/debranşare/dezracordare ale suportului fizic mediu de propagare, conform prevederilor contractuale, faţă de orice Utilizator care se află în stadiul de încetare a contractului datorită neplăţii sau întârzierii plăţii.
 6. Netcity Telecom este îndreptăţit a cere unui Utilizator ce solicită noi produse sau servicii şi care în perioada anterioară de 12 luni a avut, cumulate, mai mult de 7 zile de întârziere la plată, constituirea unei garanţii sau a unei cauţiuni ce să acopere valoarea serviciilor sau produselor pentru o lună de zile.

 

Prezenta politică de Credit Risc intră în vigoare la data publicării, 1 iunie 2010.