Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. vezi detalii
 
Ne găseşti şi pe facebook!

Avize de traseu

Contact Registratura : 021 269 34 51

Contact stadiu emitere aviz : 031 425 97 03

Documente necesare obţinerii Avizului de Traseu Netcity

Pentru obţinerea Avizului de Traseu, necesar pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, sunt necesare următoarele acte:

  • cerere eliberare aviz traseu Netcity (descarcă)
  • certificat de urbanism, copie (1 exemplar);
  • memoriu tehnic justificativ, copie (1 exemplar)
  • planuri de încadrare în zona - anexa la Certificatul de urbanism, la scara 1:2000, vizat spre neschimbare (acolo unde este cazul, planurile vor fi avizate de către administratorul aferent utilităţii pentru care se solicită avizul) - copie 2 exemplare
  • planuri de situaţie - anexa la Certificatul de urbanism, la scara 1:500, vizat spre neschimbare (acolo unde este cazul planurile vor fi avizate de către administratorul aferent utilităţii pentru care se solicită avizul) - copie 2 exemplare

Procedura de obţinere a Avizelor de Traseu pentru Autorizaţiile de Construire

Dosarul complet se depune (numai în zilele de marți și joi între orele 08.30 - 13.00 si miercuri intre orele 14:00 - 17:00) la Registratura din Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 5A, parter (zona Aeroportul Baneasa), telefon 031 413 85 06.

Pentru informații privind stadiul de emitere a avizului solicitat, apelați Netcity la telefon: 031 425 97 03.

Eliberările de avize la Registratură se fac în zilele de marți și joi, între orele 08:30-13:00 si miercuri intre orele 14:00 - 17:00.

Programul pentru planurile de coordonare este în zilele de marți și joi, între orele 10:00-13:00.

Alte informaţii

Avizul de Traseu se va elibera în 2 (două) exemplare. Exemplarul numărul 2 al Avizul de Traseu se va returna solicitantului prin Registratura Netcity Telecom (numai în zilele de marți și joi între orele 08.30 și 13.00).

Termenul maxim de emitere a avizelor de amplasament este de 30 zile calendaristice din momentul depunerii documentaţiei complete. Pentru primirea Avizului de Traseu, solicitantul trebuie să aibă asupra sa documentul de identitate (B.I / C.I.).

Factura emisă de Netcity este semnată electronic și marcată temporal - în conformitate cu legislaţia în vigoare – nemaifiind necesar ca aceasta să poarte ștampilă și semnătura olografă.